Cookies Nous utilisons des cookies pour améliorer le fonctionnement du site internet et répondre aux besoins d’information de nos visiteurs. En utilisant notre site internet, vous consentez à l’installation de cookies. Pour en savoir plus, consultez notre Déclaration de confidentialité et d’utilisation des cookies.

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Frontis besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Frontis.

Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frontis openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Pourquoi Transoplast?

  • Des produits de haute qualité
  • Innovant
  • Orienté vers le client
  • Travail sur mesure
  • Plus de 30 ans d’expérience
  • Livraison rapide